Regulamin

Katowice, 1.01.2022r.

 

 1. Zameldowanie w Hostelu odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy bądź legitymacji ze zdjęciem. Bez okazania ważnego dokumentu personel może odmówić zameldowania gościa. Wymagany jest dokument tożsamości od wszystkich osób nocujących.   W przypadku wpłaconego zadatku i braku dowodu tożsamości, zadatek przepada.
 2. Personel może odmówić noclegu bez podania przyczyny, a w szczególności klientom pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz agresywnym. Klienci bez dowodu tożsamości nie mają możliwości przebywać w obiekcie. Bez wskazania aktywnego numeru telefonu do kontaktu hostel również ma prawo odmówić noclegu.
 3. Zameldowanie gościa następuje po godzinie 14:00 (zameldowanie przed godziną 14:00 jest możliwe tylko w przypadku, gdy miejsce noclegowe nie było wcześniej zajęte).
 4. Płatności za cały nocleg dokonuje się w momencie zameldowania gościa. W przypadku braku środków pieniężnych w złotówkach w momencie nocnego zameldowania, gość może pozostawić w depozycie środki pieniężne w innej walucie odpowiadające kwocie za nocleg, pod warunkiem, że rano wymieni pieniądze w kantorze i opłaci prawidłowo nocleg
 5. Za wykupiony nocleg nie są zwracane pieniądze. Modyfikacja rezerwacji poniżej 7 dni do przyjazdu jest płatna, nie można wówczas przenieść zadatku na inny termin.
 6. W przypadku skrócenia pobytu w Hostelu, zwrot pieniędzy za niewykorzystane noce nie jest możliwy.
 7. Za opłacony nocleg istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, bądź poniżej 450 zł paragonu z NIPem. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić  niezwłocznie przy opłacaniu noclegu, nie ma bowiem możliwości późniejszego wystawienia faktury na podstawie paragonu (paragonu bez wpisanego numeru NIP). Termin wystawienia faktury zgodny jest z obowiązującymi w chwili sprzedaży przepisami prawa w tym zakresie.
 8. Za klucz do pokoju oraz klucz do blokady miejsca parkingowego należy uiścić kaucję/depozyt w gotówce. Kaucja za klucz do pokoju wynosi 10 zł, natomiast za klucz do blokady miejsca parkingowego 20 zł (zwrot kaucji dokonuje się na podstawie zwrotu kluczy). W przypadku zgubienia klucza do pokoju oraz chipa ułatwiającego wejście do Hostelu depozyt przepada.
 9. Doba hostelowa trwa do godziny 12:00 następnego dnia. Do tego czasu należy opuścić miejsce noclegowe. W przypadku nie wymeldowania się klienta do godziny 12:00 jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za kolejny rozpoczęty nocleg. Jednakże nocleg w Hostelu jest możliwy tylko wówczas, jeśli ten pokój nie był wcześniej zarezerwowany. W przypadku braku kontaktu z gościem personel Hostelu ma prawo wejść do pokoju w celu posprzątania pomieszczenia, a przedmioty znajdujące się w pokoju mogą zostać zutylizowane.
 10. Przedłużenie pobytu należy zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym planuje się przedłużenie celem ustalenia warunków dalszego pobytu. Jednak ze względu na obłożenie gość nie ma gwarancji pozostania w tym samym pokoju. Opłacenie jednej nocy, nie daje gwarancji rezerwacji miejsca na kolejne nieopłacone noce.
 11. W Hostelu nie ma ograniczenia czasowego wyjścia czy też powrotu gości do Hostelu, jednak obowiązują zasady ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00.
 12. Wszystkie pokoje na terenie Hostelu są koedukacyjne. Nie ma pokoi z podziałem na płeć.
 13. Zastrzegamy sobie możliwość dokwaterowania nowego gościa do zameldowanej już w danym pokoju osoby, jeżeli pokój nie jest wykupiony na wyłączność, a miejsca w danym pokoju pozostają wolne.
 14. Należy korzystać wyłącznie z łóżka i szafki, które zostały przydzielone przez personel w momencie zameldowania. W przypadku zajęcia dodatkowego łóżka gość zobowiązany  jest do zapłaty za nie.
 15. Zastrzegamy sobie możliwość wejścia do pokoju gościa w celu posprzątania pozostałych łóżek, które nie były przez niego zarezerwowane. 
 16. Na poczet rezerwacji należy wpłacić 50 % zadatku. Pozostała część kwoty jest opłacana w momencie zameldowania. Brak wpłaty nie gwarantuje rezerwacji miejsca.
 17. Wpłacony zadatek na poczet rezerwacji zwracamy w przypadku odwołania rezerwacji 7 dni przed datą rezerwacji. W innej sytuacji zadatek nie podlega zwrotowi. Zadatki w euro nie są zwracane.
 18. Zwrot zadatku wykonywany jest w ciągu 2 tygodni od odwołania rezerwacji.
 19. Na terenie Hostelu osoby niezameldowane mogą przebywać tylko i wyłącznie za zgodą personelu oraz tylko i wyłącznie poza godzinami ciszy nocnej. W przypadku przebywania osób niezameldowanych w Hostelu bez zgody personelu jest to rażące łamanie regulaminu i w takiej sytuacji gość, który jest zameldowany musi się natychmiastowo wyprowadzić. W takiej sytuacji pieniądze za dalsze noce nie są zwracane.
 20. Goście hostelowi mogą korzystać z samoobsługowej kuchni oraz kącika dziennego, jednakże po godzinie 22:00 do 6:00 rano obowiązuje cisza nocna.  Prosimy w tych godzinach również nie gotować. Spożywanie alkoholu w przestrzeniach wspólnych oraz pokojach wieloosobowych jest zabronione!
 21. Podczas trwania ciszy nocnej nie ma możliwości zobaczenia pokoju przed opłaceniem rezerwacji.
 22. Obsługą pralki i suszarki do prania zajmuje się wyłącznie personel Hostelu. W razie zgłoszenia potrzeby wykupienia usługi prania i suszenia tylko personel Hostelu włącza i wyłącza  ww. sprzęty. Koszt jednorazowej usługi wynosi 15 zł. W przypadku wykonania samodzielnie prania gość jest zobowiązany do zapłaty za nie oraz do pokrycia ewentualnych szkód. 
 23. Na terenie Hostelu istnieje możliwość wypożyczenia ręcznika. Opłata za jeden ręcznik to 4 zł.
 24. Za dzieci zameldowane w Hostelu odpowiadają wyłącznie rodzice. Rodzice z dziećmi nie mają możliwości rezerwować miejsc w pokojach wieloosobowych, jedynie pokoje  na wyłączność. 
 25. Odpowiedzialność Hostelu jest ograniczona do rzeczy pozostawionych w depozycie na recepcji lub w pomieszczeniu na bagaże. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach (Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach).
 26. Gość hostelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu powstałe z jego winy.
 27. Na terenie Hostelu istnieje możliwość dostawienia dodatkowego łóżka do wynajętego całego pokoju, jest to opcja dodatkowo płatna. Należy ten fakt zgłosić najpóźniej do godziny 12  w dniu przyjazdu – informujemy, że ze względu na różne powierzchnie pokojów – tylko w wybranych pokojach jest to możliwe.
 28. Personel ma prawo do wezwania ochrony w sytuacji zagrożenia lub gdy nie potrafi poradzić sobie z gościem.
 29. W przypadku problematycznego gościa, który nie chce opuścić pokoju pomimo interwencji personelu, wezwana ochrona ma prawo otworzyć pomieszczenie za zgodą pracownika obiektu i nawet jeśli pokój jest opłacony – natychmiastowe wyrzucić gościa z obiektu w związku z rażącym łamaniem regulaminu.
 30. W przypadku szkód wyrządzonych przez gościa i nie pokrycia szkód finansowo, obiekt zmuszony jest do zgłoszenia sprawy na policję. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody w pokoju ponosi osoba, która dokonała rezerwacji i jest wylegitymowana z dowodu tożsamości. Jeśli w pokoju podczas interwencji zostały odkryte postronne osoby, one również ponoszą odpowiedzialność za szkody.
 31. Na terenie Hostelu zabronione jest przebywanie zwierząt. Jeśli personel odkryje taką sytuację gość musi natychmiastowo się wymeldować. W takiej sytuacji pieniądze nie są zwracane.
 32. Uprzejmie prosi się gości o zachowanie ładu w pokojach po zakończeniu noclegu. W przypadku ekstremalnego sprzątania gość musi dopłacić 50 zł.
 33. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Kara za palenie wynosi 300 zł i w przypadku rezerwacji wykonanych przez portal booking.com obiekt ma prawo obciążyć kartę płatniczą, którą gość zamieścił w rezerwacji. 
 34. W przypadku łamania regulaminu Hostelu, nieodpowiedniego zachowania na terenie Hostelu, personel recepcji ma prawo odmówić klientowi dalszego noclegu.  W takich przypadkach nie zwracamy opłaty uiszczonej za nocleg.
 35. Hostel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych przez siebie okresach.
 36. Hostel zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.
 37. Opłacenie noclegu i pobranie klucza do pokoju jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu.