Regulamin

1. Zameldowanie w Hostelu odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy bądź legitymacji ze zdjęciem. Bez okazania ważnego dokumentu personel może odmówić zameldowania gościa.

2. Zameldowanie gościa następuje po godzinie 14:00 (Zameldowanie przed godziną 14:00 jest możliwe tylko w przypadku, gdy miejsce noclegowe nie było wcześniej zajęte).

3. Płatności za nocleg dokonuje się w momencie zameldowania gościa. W przypadku braku środków pieniężnych (zł lub euro) w momencie zameldowania, klient zobowiązany jest dokonać płatności najpóźniej do godziny 20:00 tego samego dnia.

4. Doba hostelowa trwa do godziny 12:00 następnego dnia. Do tego czasu należy opuścić miejsce noclegowe. W przypadku nie wymeldowania się klienta do godziny 12:00 jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za kolejny rozpoczęty nocleg. Jednakże nocleg w Hostelu jest możliwy tylko wówczas jeśli ten pokój nie był wcześniej zarezerwowany.

5. Pokoje na terenie Hostelu są koedukacyjne. Nie ma pokoi z podziałem na płeć.

6. Zastrzegamy sobie możliwość dokwaterowania nowego gościa do zameldowanej już w danym pokoju osoby, jeżeli pokój nie jest wykupiony na wyłączność, a miejsca w danym pokoju pozostają wolne.

7. Należy korzystać wyłącznie z łóżka i szafki, które zostały przydzielone przez personel w momencie zameldowania. W przypadku zajęcia dodatkowego łóżka gość zobowiązany jest do zapłaty za nie.

8. Zastrzegamy sobie możliwość wejścia do pokoju gościa w celu posprzątania pozostałych łóżek.

9. Za wykupiony nocleg nie zwracamy pieniędzy.

10. Za opłacony nocleg istnieje możliwość wystawienia faktury, którą wystawić można w ciągu 7 dni od daty widniejącej na paragonie. Fv zostanie wystawiona tylko i wyłącznie na podstawie paragonu.

11. Na poczet rezerwacji należy wpłacić 50 % zadatku. Pozostała część kwoty jest opłacana w momencie zameldowania.

12. Wpłacony zadatek na poczet rezerwacji zwracamy w przypadku zmieszczenia się w co najmniej dwutygodniowym terminie przed datą rezerwacji. W innej sytuacji zadatek nie podlega zwrotowi. Zadatki w euro nie są zwracane.

13. W przypadku skrócenia pobytu w Hostelu zwrot pieniędzy za niewykorzystane noce nie jest możliwy.

14. Przedłużenie pobytu należy zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym planuje się przedłużenie celem ustalenia warunków dalszego pobytu.

15. Na terenie Hostelu osoby niezameldowane mogą przebywać tylko i wyłącznie za zgodą personelu.

16. Za klucz do pokoju oraz klucz do blokady miejsca parkingowego należy uiścić kaucję/depozyt za klucz. Kaucja za klucz do pokoju wynosi 10 zł, natomiast za klucz do blokady miejsca parkingowego 20 zł (zwrot kaucji dokonuje się na podstawie zwrotu kluczy).

17. Goście hostelowi mogą korzystać z kuchni oraz kącika dziennego, jednakże po godzinie 22:00 do 6:00 rano obowiązuje cisza nocna. Prosimy w tych godzinach nie gotować.

18. W kuchni obowiązuje samoobsługa, a goście korzystający z kuchni zobowiązani są do utrzymania porządku.

19. Obsługą pralki i suszarki do prania zajmuje się wyłącznie personel Hostelu. W razie zgłoszenia potrzeby wykupienia usługi prania i suszenia tylko personel Hostelu włącza i wyłącza ww. sprzęty. Koszt jednorazowej usługi wynosi 15 zł.

20. Na terenie Hostelu istnieje możliwość wypożyczenia ręcznika. Opłata za jeden ręcznik to 2 zł.

21. W Hostelu nie ma ograniczenia czasowego wyjścia czy też powrotu gości do Hostelu, jednak obowiązują zasady ciszy hostelowej od godziny 22:00 do 6:00.

22. Za dzieci zameldowane w Hostelu odpowiadają wyłącznie rodzice.

23. Odpowiedzialność Hostelu jest ograniczona do rzeczy pozostawionych w depozycie na recepcji lub w pomieszczeniu na bagaże. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach/rockersach (Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach).

24. Gość hostelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu powstałe z jego winy.

25. Na terenie Hostelu istnieje możliwość dostawienia dodatkowego łóżka do pokoju, którego cena wynosi 50% wg aktualnego cennika.

26. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

27. W przypadku łamania regulaminu Hostelu, nieodpowiedniego zachowania na terenie Hostelu, personel recepcji ma prawo odmówić klientowi noclegu. W takich przypadkach nie zwracamy opłaty uiszczonej za nocleg.

28. Hostel zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.